Privcacybeleid

De Keukenbladenfabriek verwerkt persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

• duidelijk vermelden voor welk doel wij persoonsgegevens verwerken.

• eerst toestemming vragen persoonsgegevens te verwerken bij aanvragen

• gegevens niet doorgeven aan derde partijen;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen,  en dat wij dit ook eisen van partijen die jou persoonsgegevens digitaal opslaan en verwerken;

• jouw het recht geven om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
• E-mail Via het contactformulier op onze website

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

• E-mail Via het contactformulier op onze website

Doel gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uitsluitend jouw persoonlijke gegevens voor het verzenden van je offerte, het op de hoogte houden van informatie die betrekking hebben op je aanvraag en om contact opnemen over deze aanvraag.

Persoonsgegevens

Indien je de functionaliteit gebruikt voor het aanvragen van een prijs op onze websites, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• Naamn
• Eventuele adres (indien van toepassing)
• e-mailadres
• telefoonnummer

Beveiliging en bewaartermijn.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en toegang van persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens zijn opgeslagen en beschermd bij de provider, hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Gegevens worden niet verstrekt aan derden en zijn gewaarborgd.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is, dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde prijs of diensten te leveren. Normaal is dit niet langer dan 1 jaar en zullen uw gegevens hierna niet ongevraagd gebruiken, uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht bijvoorbeeld bij een opdracht die verstrekt.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.